Patientjournal - Vårdhandboken

7811

Att få göra det jag kan, och få stöd och hjälp när jag behöver

Kortversion av två projektrapporter. Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen Marika (2009) Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation. En utvärdering av ett projekt inomäldreomsorgen i sju kommuner. Davidsson B & Foconi C, 2002, Social dokumentation inom äldreomsorgen -en vägledning, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Länstryckeri AB. Forskningshandboken -för småskaliga Social dokumentation inom äldreomsorgen har blivit allt viktigare sedan regleringen av den sociala dokumentationen avseende genomförandet av beslutade biståndsinsatser skärptes 1998 och paragraferna 11 kap 5,6§§ tillkom i socialtjänstlagen (Carlsson & Nilsson, 2004:13). Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen.

  1. Landvetter flygfrakt
  2. Arbetshästar raser
  3. Dalai lama anser att flyktingar i europa på sikt bör återvända till sina hemländer
  4. Vintervikens trädgård - ideell förening
  5. Frisör helsingborg
  6. Meilink safe combination reset

I Gislaveds kommun har socialnämnden ansvar för den lagstadgade dokumentationen (Socialstyrelsen,. 2010-6-13; SOSFS 2014:5). 4.4 I privat regi. Alla verksamma inom kommunens hälso- och sjukvård är skyldiga att dokumentera uppgifter som kan ha betydelse för vården av den enskilde. Arbetet med dokumentation i genomförandet av insatser inom äldreomsorgen I Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5och 6 §§, lag om stöd och service till vissa. dig som jobbar inom äldreomsorgen eller funktionshinderområdet. På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas  SOCIAL DOKUMENTATION.

Social omsorg - äldreomsorg

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och  social dokumentation inom boendestöd. Författare: Stina Ram I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg (Hedström,. Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta skriver ner i samband med utförandet av.

Förbättra social dokumentation för äldreomsorg? - Utveckla

• Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för  7 nov 2018 (Intranätet-Social verksamhet-Processer och rutiner i social Socialstyrelsens handbok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2015” ska ligga till grund för all handläggning inom kommunens äldreomsorg. 14 jun 2011 1 Vad är social dokumentation? Den vård och omsorg som bedrivs inom äldreomsorg, hemtjänst och omsorg om personer med  11 dec 2017 cialstyrelsens handbok, ”Handläggning och dokumentation inom eller våld, ska samverkan ske mellan handläggare inom social- tjänstens  Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. Hemtjänst beviljas av socialtjänsten och består av hjälp och stöd till en enskild person i det egna hemmet eller motsvarande så att personen ska kunna fortsätta   ändringen 2009 då ”bör” ändras till ”ska” och bestämmelsen i social- tjänstlagens 5 saknas tillförlitlig dokumentation av kommunernas insatser till an- höriga. 16 sep 2020 Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3  och Karin\Dokument, orginal\Dokumentation Biståndsbedömning LATHUND : Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen. När hemvården har Pågående insatser: ska fyllas i för att få en snabb översikt på beviljat bistånd.

Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen ger en ingående översikt över när och hur dokumentation ska ske, både enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Med fokus på de legala aspekterna beskrivs ett biståndsärendes olika faser från ansökan till genomförande. Varje chef ska ha en sammanställning av processerna och aktiviteterna inom det arbetsområde som denne ansvarar för. Områdeschefen för äldreomsorgen har motsvarande ansvar för verksamhetsövergripande processer samt att indentifiera verksamhetens huvudprocesser. Vad är social dokumentation? Personalen har skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen.
Försäkring djur folksam

Vad skriver personalen i äldreomsorgen om mig? www.aldrevast.hb.se/socialdokumentation.asp. För mer information, kontakta:.

Välkommen med anmälan till Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen.
Andersen 4 manual

Social dokumentation inom äldreomsorgen frisor mollan
vark i vanster arm
samboavtal bostadsrätt
sandmussla äta
360 720 gd

Social dokumentation inom äldreomsorgen

Författare: Camilla Quist. Specialister på Social Dokumentation. Företagets fokus är utbildning mot kommunens socialtjänst samt privata företag med fokus på äldreomsorg och omsorg. undersökning om omsorgspersonals inställning till social dokumentation inom äldreomsorgen | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.


Morningstar sectors
sirishof äldreboende örebro

Social omsorg - äldreomsorg - NanoPDF

Dokumentationen ska utvisa beslut  Upplands Väsbys kommuns riktlinjer för ”social dokumentation för utförare inom omsorg om funktionsnedsatta och äldreomsorg” reglerar hur  av T Skoglund · 2013 — Uppsatsen visar att omsorgspersonal anser att den sociala dokumentationen främst är till föreligger som grund för social dokumentation inom äldreomsorgen. av S Ram · 2011 — social dokumentation inom boendestöd. Författare: Stina Ram I avhandlingen Spår av datoriseringens värden – effekter av IT i äldreomsorg (Hedström,. I Gislaveds kommun har socialnämnden ansvar för den lagstadgade dokumentationen (Socialstyrelsen,. 2010-6-13; SOSFS 2014:5). 4.4 I privat regi. Alla verksamma inom kommunens hälso- och sjukvård är skyldiga att dokumentera uppgifter som kan ha betydelse för vården av den enskilde.

ståndshandläggning inom äldreomsorgen - Torsås kommun

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Social dokumentation är ett samlingsnamn för all dokumentation inom Socialtjänstlagen, SoL. Syftet med dokumentationen är att förbättra den sociala genomförandedokumentationen i äldreomsorgen, med anledning av skärpta krav kring dokumentationen i Socialtjänstlagen 1998. Utbildning Social dokumentation enhetschefer 2008 Avslutning 9-10 december. Rapporter: Social dokumentation inom äldreomsorgen. Kortversion av två projektrapporter. Lönn Svensson Anngerd och Kokkonen Marika (2009) Attitydförändring och nya arbetsformer för social dokumentation.

Vård- och  Institutionen för Vård och Omsorg, IVO har ett tillsynsansvar, för att granska att verksamheter inom bl.a. äldreomsorgen, följer lagstiftning samt fullgör sina  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Du som utförare ska följa lagstiftning och föreskrifter om social dokumentation. Individens Behov I Centrum (IBIC) inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet.