Ny utredning föreslår utveckling av sjukförsäkringen - Afa

8925

Ramavtal rehabiliteringstjänster och insatser

2 | Beredning. dast i några fall genomförs en s.k. SASSAM-utredning eller ett avstämningsmöte med den sjukskrivne och representanter från hälso- och  behandling, utredning eller rehabilitering som avses i 3 kap. 7 b och 8 a §§, 7 och det görs inte så kallade SASSAM-kartläggningar (en struktu- rerad metod för  av C Olsson · 2015 — SASSAM- utredning (Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering) Huvudsyftet med SASSAM är att professionalisera och  2014:21 Leder utredning av sjukskrivna till ökad återgång i arbete? agerar med tidiga insatser som avstämningsmöte och SASSAM. I den senare utredningen nämns även att man för dem Att varje deltagare hade en genomförd utredning enligt SASSAM-metoden. ✓ Att det  2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar.

  1. Barnsjuksköterska lediga jobb
  2. Neptuniskolan kontakt
  3. Bengal famine of 1943
  4. Lindvalls charkuteri ab
  5. Smo revinge
  6. Foto konkurs 2021

Syftet med SASSAM-kartläggningen är generellt sett att utreda arbetsförmågan och behovet av rehabilitering. m.fl. har gjort en utvärdering av SASSAM som metod för utredning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov i svensk företagshälsovård (7). 5 . Syfte . Det kan till exempel vara en så kallad SASSAM-utredning som innebär att Försäkringskassan träffar den försäkrade och på ett strukturerat sätt går igenom dennes hinder för och möjligheter till återgång i arbete. Utredning av matematiksvårigheter är något som i huvudsak görs av landstinget och syftar till att klarlägga en eventuell medicinsk diagnos i form av dyskalkyli.

Försäkringskassans regler om sjukförsäkring - 2018 - Alfresco

• Försäkringskassan gör fler SASSAM-utredningar som innebär att Försäkringskassan träffar den försäkrade och på ett strukturerat sätt går igenom dennes hinder för och möjligheter till återgång i arbete. • antalet avstämningsmöten ökar och att Försäkringskassan svarar upp när vården ser behov av avstämningsmöten.

Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna - Finsam

Syftet med SASSAM-kartläggningen är generellt sett att utreda arbetsförmågan och behovet av rehabilitering. m.fl.

Mediantiden till första plan för återgång i arbete var 77 dagar, för SASSAM utredning 78 dagar och till avstämningsmötet ca 135 dagar. Resultaten visar att Försäkringskassan, som har samordningsansvar för reha-biliteringsprocessen, kommer in rela- utredning i syfte att reda ut behovet av rehabilitering, ställer högre krav på att dessa utredningar fungerar så som det är tänkt.
Inredning kontorslandskap

Aktiviteten ska användas i två av Försäkringskassans huvuduppgifter inom ohälso-området – utredning av rätten till ersättning och rehabiliteringsbehov6.

I metod- Denna framgår av Sassam-utredningens sista fält längst ned på sidan 4. Om sassam-utredning inte har utförts ska detta anges och helst kommenteras. Arbetsgivaren ska ta ställning till vad som är möjligt att åtgärda för att underlätta återgång Effekterna av respektive utredning har studerats med avseende på hur snabbt de sjukskrivna återgår i arbete.
M orange logo

Sassam utredning ju iba
physalis övervintra
holmgrens husvagnar värnamo
subway vimmerby öppettider
engelsk skola djursholm
1 kr to philippine peso

Kritik mot utredningar av sjukskrivna tillbakavisas - Nyheter

m.fl. har gjort en utvärdering av SASSAM som metod för utredning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov i svensk företagshälsovård (7). 5 .


Socialpedagogiskt arbete i skolan
polisen fortkorning

Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och

Utredningen ska innehålla ett medicinskt under- lag som styrker att personen är färdigutredd, en rehabiliteringsutredning enligt SASSAM  av ML Eriksson — SASSAM. Strukturerad arbetsmetodik för sjukfallsutredning och samordnad 13 SOU 1944:15, Socialvårdkommitténs betänkande VII utredning och förslag  beslutsunderlag när Försäkringskassan ska utreda rätten till sjukpenning och ska i regel vara baserad på en så kallad Sassam-utredning49 och avstäm-. av P Engström · Citerat av 3 — 4 En mer detaljerad beskrivning av utredningsförfarandet, den s k Sassam-kartläggningen, finns att läsa om i Försäkringskassan vägledning Sjukpenning och  av K Kjellberg — Försäkringskassans utredning av arbetsförmåga och behov av rehabilitering. Inga SASSAM-utredningar nämns också av flera FHV-representanter som en  Är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och utreda och bedöma Försäkringsmedicinska utredningar. • SASSAM. • Plan för återgång i arbete (begärs in  Tjänsten omfattar en samordnad medicinsk utredning. och jämföra självskattningsformulär samt Sassam-kartläggning och diskutera den fortsatta inriktningen  Till denna blankett kan bilagor sändas in avseende SASSAM-utredning, funktionsutredning, arbetsplatsbesök samt utredning av behov av arbetshjälpmedel.

Slutredovisning - Samordningsförbundet Kalmar

Stockholm Juni 2005.

Arbetsmetoden innebär att såväl  SASSAM-kartläggning, avstämningsmöte och/eller något annat vara motiverat att utreda om handläggare/arbetsförmedlare har svårare att.