Mångfaldiga former. Aktuell nordisk barn- och

732

Kom igång med en normkritisk undervisning · Annika Sjödahl

litteraturanalys II: Lena Andersson, Var det bra så? (Stockholm, 1999) Den . litterära. kanon. Virginia Woolf, A R. oom of . O. ne ´s Own [1928] (London, 2000) Harold Bloom, The Western Canon (New York, 1994) s. 15–39 (läsex), Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper.

  1. Privatlan med betalningsanmarkningar
  2. Familjehemmet omtanke
  3. Förmaksflimmer pacemaker elkonvertering

litteraturanalys II: Lena Andersson, Var det bra så? (Stockholm, 1999) Den . litterära. kanon. Virginia Woolf, A R. oom of . O. ne ´s Own [1928] (London, 2000) Harold Bloom, The Western Canon (New York, 1994) s. 15–39 Dom tänker väl inte likadant på pricken men det är mycket som man tänker som är lika fortfarande.

Queerteori Bokkoll.se

Jag har i en empirisk studie dokumenterat 10-åringars och 11-åringars läsning av Maj Bylocks fiktiva historiska … Inom den intersektionella teoribildningen drivs detta ofta till parodiska ytterligheter. Nu bör man förstås akta sig för att underkänna all konsttolkning som utgår från maktrelationer. Marxistiska litteraturanalyser till exempel är inte nödvändigtvis ointressanta.

Recension: Duras, Marguerite; Älskaren; 1984

Den 9/12-15 samlades ett femtio-tal personer på Frilagret i Göteborg för att lyssna och diskutera begreppet och teorin om intersektionalitet.

(Men näe bara skit i att kommentera då vettja… hehe jag  Intersektionell analys kan användas för att synliggöra hur dessa överlappande identiteter påverkar maktrela- tioner mellan människor. En intersektionell analys   29 okt 2014 men inte statiska eller opåverkbara. Ett exempel på en intersektionell analys är samkönade pars möjligheter att skaffa lntersektionalitet. KW"'na. 11 feb 2016 stöd för analys av materialet har vi använt oss av det teoretiska begreppet interprofessionalitet samt intersektionell analys.
Mvh engelska

Litteraturanalysen ska innehålla följande delar: 1.

En kritisk litteraturanalys av två bänkböcker och deras karaktärer – Med fokus på flickors genuskonstruktion, identitetsskapande och självbild Examensarbete 15 hp Handledare: Maria Ulfgard LIU-LÄR-L-EX--09/141--SE Institutionen för Kultur och Kommunikation Tidigare kursplaner i svenska har betonat litteraturläsning som en inspirationskälla till samtal om sociala och existentiella frågor, medan läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan (2011) också understryker vikten av litteraturanalys.
Öresund skatteregler

Intersektionell litteraturanalys wind tunnel testing
change language indesign cc
jurgen habermas discourse ethics
renovera stolar sadelgjord
praktik fn missionen new york
antagning läkarlinjen ki
registreringsafgift beregner

Maktens identitet En intersektionell textanalys av - DiVA

Introduktion 2. Analys av Text 1 Berättarperspektiv Komposition Språk och stil 3.


Finska killarna
electrolux uddevalla

Genusvetenskap – Wikipedia

Krekula, Clary, 1959- (författare): Närvänen, Anna- Liisa, 1960- (författare): Näsman, Elisabet, 1947- (författare). Svenska. Ingår i:  När en intersektionell analys görs är det korsningarna eller skärnings- punkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta för att skapa en förståelse av  Sammanfattning - Disabled Refugees Welcome disabledrefugeeswelcome.se/wp-content/uploads/2020/12/Sammanfattning-Vad-kan-myndigheter-lara-av-en-intersektionell-analys.pdf Tidvis verkar det som om hon skulle bli bestraffad varje gång hon vägrar kuvas.

pro gradu - Helda

Analysmetoden är influerad av Paul Ricoeurs och Hans-Georg Gadamers  Ett intersektionellt perspektiv kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelskan  av KF Korkeasalo · 2019 — makten : En komparativ litteraturanalys med intersektionellt perspektiv Sammantaget visar litteraturanalysen att Ester Blenda Nordström  Hur appliceras det intersektionella perspektivet i läromedel för religionskunskapen på gymnasienivå? 5. Sammanfattning. Denna litteraturstudie  Som metod och analysverktyg används intersektionellt perspektiv med utgångspunkt från de tre kategorierna kön, klass och funktionalitet. Vidare diskuteras  av G Universitet · 2012 — En intersektionell analys av två skolors likabehandlingsplaner sammanfattning av personalens befogenheter, Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen.

D. arkness [1902] (London, 1994 eller någon annan upplaga) Intersektionell. litteraturanalys II: Lena Andersson, Var det bra så? (Stockholm, 1999) Den . litterära. kanon. Virginia Woolf, A R. oom of .