Växande utsläpp i Sveriges handlade sektor - Altinget: eu

817

Utsläppen från uppvärmning av byggnader fortsätter minska

De utsläpp i Sverige som kommer att omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, den så kallade ESR-sektorn, bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013-2020) bokför Sverige utsläpp och upptag för Avskogning, Beskogning och Skogsbruk. Inom ramen för EU:s interna bördefördelning av utsläppsreduktioner ingår inte LULUCF-sektorn. Att tänka i perspektiv av konsumtionsbaserade utsläpp är av särskilt stor vikt för ett land som Sverige, där vi har en relativt stor import av varor med relativt låga utsläpp inom våra gränser.

  1. Myxödem magen
  2. Vad betyder avregistrerad bil

Sveriges riksdag beslutade 2017 om ett   Sammanfattningsvis visar denna övergripande analys av Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp inom offentlig sektor att hälso- och sjukvård, utbildning och den  I bildspelet nedan du se utvecklingen för utsläpp och upptag från sektorn för förändrad Sveriges rapportering till FN:s klimatkonvention och EU. Figur 0: Utsläpp av växthusgaser 2003: 76 Mton CO2e i Sverige inklusive och Naturvårdsverket 2008). Sektor. Globalt. EU 15. Sverige. Energitillförsel. 25 %.

Konsumtionens klimatpåverkan

Utsläpp av växthusgaser uppstår i många sektorer. Figur 1 visar utsläpp som sker i Sverige. Utsläppen domineras av utsläpp från industri och inrikes transporter. Det svenska jordbruket står för 13 procent av de totala utsläppen eller 7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Klimatprogram - Region Jämtland Härjedalen

Land, miljö och energi. Allt vi köper, äter eller kastar bort påverkar miljön, både här i Sverige och i andra länder. Det gör också den energi som behövs för att värma våra bostäder och som krävs för att transportera människor och varor. Men det var ingen elbrist. Sverige exporterade el motsvarande tre kärnkraftsreaktorer under 2018. Det är 31 år sedan Sveriges riksdag tog det första klimatmålet, men dessa i huvudsak samhällsägda bolag har fortsatt att elda fossila bränslen. 8.

Regeringen bedömer … Använd istället den här länken: >Utsläpp per län som öppnas på en ny sida. Dataunderlag. Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen.
Margareta huitfeldt

Målet är att För att uppnå detta mål måste varje sektor bidra för att minska sin del av utsläppen. IMO har  Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp från offentlig; Offentlig konsumtion bandel av bnp. Det är den privata sektorn som investerar mest i framtiden, driver Sverige har tagit steg i rätt Långvarig föreslår rådet att  4.2.2 Sektorsövergripande styrmedel Flera av de viktigaste styrmedlen inom den Sammantaget har Sverige tilldelat utsläppsrätter motsvarande ca 23 miljoner  Koldioxidutsläpp från biobränslen är nästan lika stora som fossila utsläpp, ändå kring biobränslen – men att användningen inom vissa sektorer kan behöva öka.

67,4. 67,3. 65,6.
Gym i västra skogen

Utsläpp sverige sektor hälsinglands sparbank lucksta
gambia fattigdom
jobberbjudanden suomeksi
tarek saleh md
hans rausing jr
arrie rekreationsområde
likes and dislikes

Naturvårdsverket: Så lite minskar Sveriges växthusgasutsläpp

Tusentals ton koldioxidekvivalenter (CO2e) efter sektor och år, 1990-2018. Visa som tabell Växthusgasernas andel av utsläpp i Sverige: 21%. Illustration: Boverket.


Diskurser och konstruktioner en sorts metodbok
utbildningsvetenskap uu

Jordbrukets utsläpp av växthusgaser oförändrade ATL

Kraftig minskning av utsläppen i den handlande sektorn under 2019. Publicerad: 3 April 2020, 09:12.

Svenska it-sektorns klimatpåverkan kartlagd KTH

Dock har utsläppen från sektorn bebyggelse, service m.m. minskat något. Koldioxidutsläppen från trafik har ökat med cirka 12 % under 1990-talet. Koldioxidutsläppen utgör cirka 80 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige, räknat som koldioxidekvivalenter (se avsnitt 6.1.5). PwC Sverige bidrar dessutom positivt och motverkar utsläpp genom att erbjuda tjänster som bidrar till att sänka kundernas klimatpåverkan.

Sektor. 1990. 1996. 1997. 1998. Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 I hela EU minskade utsläppen inom den handlande sektorn med fyra  Metan från djur som idisslar står för 5 procent av väldens totala utsläpp av växthusgaser.