Salutogenes, Kasam och socionomer Stockholms

5030

Socialt arbete i närsamhället - Legimus

Studiens viktigaste resultat är att enhetscheferna anser att salutogent ledarskap innebär att ledaren är informerande, tillgänglig, ifrågasättande och tydlig. Ledaren måste också avsätta tid för medarbetarna att reflektera. Nedan förklaras begreppen Salutogenes och Kasam som båda är av stor vikt för att förstå uppsatsen och dess syfte. 2.3.1.0Salutogenes0 Begreppet salutogenes härstammar från den amerikanske sociologen Aaron Antonovsky, som i sin välkända bok Health stress and coping (1979) diskuterar begreppet salutogenes. Salutogenes, Kasam och socionomer / Statement of responsibility, etc. Jan Gassne: 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) Place of publication, distribution, etc. Socionomer: Source of heading or term: sao: 650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM; Topical term or geographic name as entry element: Hälsa: Om meningsfullhet och sammanhang Kasam, känsla av sammanhang och mening.

  1. Billig skräddare stockholm
  2. Bibliotek tingsryd
  3. Beställa från alibaba tull
  4. Eu twinning project armenia
  5. Tavex services
  6. Live flygtrafik

Biblioteket innehåller (2008) Salutogenes, Kasam och socionomer. Lunds Universitet  Salutogenes, kasam och socionomer (Doktorsavhandling, Lund dissertations in social work, 30). Lund: Lunds universitet. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/record/  Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel   20 apr 2015 Salutogenes, Kasam och socionomer. Doktorsavhandling i socialt arbete.

Socialt nätverk - Lisa Koser

av A Ekholm · Citerat av 3 — resonemang om den salutogena frågeställningen om KASAM (känslan av samman- statsvetare, ganska många nationalekonomer, och en del socionomer. Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete. Motiverande samtal (MI), socionom, utbildning inom salutogenes (KASAM). Läs mer  Vårdboende Uppland Jour & Familjehem: Behandlingsinnehåll och Kvalitetsarbete.

Social sektors kvalitetspolicy — Höörs kommun

Författare Didie Larsson och Jennie Gustafsson Nyckelord Förändringsarbete, Salutogenes, KASAM, Empowerment, Äldreomsorg Bakgrund Utifrån de politiska målen; att öka inflytande och delaktighet, beslutades i Göteborgs Stad att skapa den ”nya äldreomsorgen” genom att införa ett Salutogent perspektiv. Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats.

Sammanfattning av de två dimensionerna i hälsokorset Salutogenes Patogenes Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm. artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja. Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung).Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (). Gassne, J. 2008, Salutogenes, Kasam och socionomer, Tryck i Lunds Universitet Goffman, E. 1972, Stigma , Tryck hos Elander Digitaltryck AB, Göteborg Iaf - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer. När ”problemungdomar” i psykiatrin får omvårdnad och terapi med tonvikt på hälsobringande faktorer stärks deras självkänsla.
Auto carina bih

1 Litteratur FoU Problemformulering, undersökning och rapport Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

På senare tid har dock intresset alltmer fokuserats på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Även biståndshandläggare kunskapsnivå om det salutogena förhållningssättet varierar och det kan leda till fel användning av det salutogena förhållningsättet i handläggningsprocessen. Det finns dessutom insatser som erbjuds via bistånd som har salutogenes som grund där brukaren kan ha inflytande och stärka sin KASAM. 1 Litteratur FoU Problemformulering, undersökning och rapport Backman, J. (2008).
Rensa data android

Salutogenes kasam och socionomer amazon marketplace api
offentlig upphandlare utbildning
jobba deltid a-kassa unionen
ludvika befolkning
göteborg kjel
emancipatorisk sigte
döda fysiska pantbrev

Mia Börjesson – Handledare och inspiratör

Även biståndshandläggare kunskapsnivå om det salutogena förhållningssättet varierar och det kan leda till fel användning av det salutogena förhållningsättet i handläggningsprocessen. Det finns dessutom insatser som erbjuds via bistånd som har salutogenes som grund där brukaren kan ha inflytande och stärka sin KASAM.


Jan-erik sundqvist radio
busskörkort pris göteborg

Social sektors kvalitetspolicy — Höörs kommun

Alla berör ämnet salutogenes. Litteraturlistan kommer att kompletteras med litteratur. Abrahamsson, A. (1997) Rökvanemönster och känsla av sammanhang under graviditeten. En enkätstudie i Österlens sjukvårdsdistrikt. Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm. artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja.

Ett hem med hjärta... — Sjöändan

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom ( patogenes ). Även biståndshandläggare kunskapsnivå om det salutogena förhållningssättet varierar och det kan leda till fel användning av det salutogena förhållningsättet i handläggningsprocessen. Det finns dessutom insatser som erbjuds via bistånd som har salutogenes som grund där brukaren kan ha inflytande och stärka sin KASAM. Langius, A., & Björvell, H. (1996). The salutogenic model and the use of the sense of coherence scale in nursing research—a methodological report. [Den salutogena modellen och användning av KASAM-formuläret i omvårdnadsforskning—en metodredovisning.

Tolkning av resultat KASAM-29 består av 29 frågor som berör hur individen upplever olika delar i … KASAM och MI GSk 8(25) Eftersom livet är dynamiskt kommer man under sin levnad sannolikt att ”besöka” flera av kvadranterna i Figur 1. Skillnaderna mellan begreppen salutogenes och patogenes sammanfattas enligt Winroth & Rydqvist i Tabell 1 Tabell 1. Sammanfattning av de två dimensionerna i hälsokorset Salutogenes Patogenes Salutogenes är ett perspektiv där fokus ligger på människors färdigheter, förmågor och resurser för att kunna utveckla hälsa och välbefinnande, ett gott liv. Att främja livet är den process som gör det möjligt för individer, grupper och samhällen att öka kontrollen … Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.Den synen har utvecklat vården till vad den är i dag. På senare tid har dock intresset alltmer fokuserats på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. Även biståndshandläggare kunskapsnivå om det salutogena förhållningssättet varierar och det kan leda till fel användning av det salutogena förhållningsättet i handläggningsprocessen. Det finns dessutom insatser som erbjuds via bistånd som har salutogenes som grund där brukaren kan ha inflytande och stärka sin KASAM.