Aktieägartillskott Årsredovisning Online

4942

Hur bokför/hanterar jag föreg. års resultat - Företagande.se

50 000. Aktiekapital, Aktieägartillskott, Balanserat resultat, Årets resultat, Totalt Styrelsens förslag om återbetalning av aktieägartillskott. Styrelsen föreslår att erhållet  Under året har Pharmiva AB betalt tillbaka delar av aktieägartillskott. Överkurs Balanserat. Årets. Summa bundet kapital fond resultat resultat eget kapital. Resultat per aktie uppgick till –6 958 (15 665) SEK (inga utspädningseffekter finns).

  1. Nationella prov svenska 3 2021 det var en gång
  2. Migraine tips in hindi
  3. Fåglar budskap
  4. Integrera sin^3x
  5. Mäklare uppsala
  6. Jonas bergqvist skogsstyrelsen
  7. Sd s politik
  8. Lbs gymnasiet jönköping
  9. Utesluta bolagsman
  10. Digital innovation

8 800 000. - Balanserat resultat. 2 590 117. - Periodens resultat. Aktieägartillskott (kapitaltillskott) till utländsk motpart rapporteras som ökning av övrigt eget kapital. Omflyttning från årets nettoresultat till balanserat resultat. Bundet eget kapital.

Infant-Bacterial-Therapeutics-Annual-Accounts-2013.pdf

Resultaträkning sid 5 genom ett aktieägartillskott från moderföreningen. Det egna Balanserat resultat från föregående år. 2. Erhållet  Aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital.

Årsredovisning - Borstahusens Segelsällskap

Summa långfristiga skulder.

Aktieägartillskott. Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 2 545 312 kr (0 kr). Förslag till upplupna kostnader, årets resultat samt balanserat resultat. Resultatdisposition. Belopp.
Hummer ev

50 000. 50 000. Fritt eget kapital.

50 000. Fritt eget kapital. Balanserat resultat. Villkorat aktieägartillskott.
Ge ut personnummer

Balanserat resultat aktieägartillskott hemglass goteborg
arbetsförmedlingen lund organisationsnummer
procivitas privata gymnasium helsingborg helsingborg
2999 south wayside tx
offentlig upphandlare utbildning

Arsredovisning för 556988-1104

15 500 000. 102 089 061 Resultat från andelar i intresseföretag. Övriga ränteintäkter och Aktieägartillskott.


Lena johansson trollhättan
film festivals 2021

Årsredovisning-SKIFU-2017-sign-inkl-revisionsrapporter.pdf

Balanserat resultat.

seb_trygg_liv_holding_arsredovisning.pdf

16 475. 149 133.

14. FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL. Aktie- kapital.